فروش رب گوجه فرنگی خانگی

فروش رب گوجه فرنگی خانگی فروش رب گوجه فرنگی خانگی در بسته‌بندهای شیشه‌ای و با رعایت کلیه موارد بهداشتی جهت فروش عمده حداقل در وزن ۲۰۰ ...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

فروش رب فله

فروش رب فله فروش رب فله در بسته‌بندی‌های بشکه‌ای با اوزان حدودا ۲۳۰ کیلویی انجام می‌شود. در برخی موارد نیز عنوان فله در کنار رب اسپتیک...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

خرید رب فله

خرید رب فله خرید رب فله‌و بازار فروش آن تقریبا به طور کامل برای بازار داخلی است. در عوض رب اسپتیک برای بازار صادراتی تولید می‌شود. ...

ادامه مطلب